email
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Organisatie

De organisatie van ZVV Tigers is transparant en eenvoudig. Structuur, processen, taken en bevoegdheden zijn in dit plan helder beschreven zodat eenieder met behulp van het beleidsplan en korte communicatielijnen bij de juiste persoon kan aankloppen. De verantwoordelijkheden voor het uitvoeren het beleid liggen zo laag mogelijk in de organisatie. Hierdoor is elke commissie in staat om slagvaardig te sturen op de dienstverlening en het verbeteren van de kwaliteit hiervan. De commissies maken zelf een jaarplan en bepalen daarin zelf de frequentie (minimaal 1x per kwartaal) van de bijeenkomsten en de inhoud van de agenda. De commissies koppelen periodiek terug naar het bestuur. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de continuïteit van de vereniging en aan de doelmatigheid van de organisatie.