email
Search
Close this search box.

Over Ons

Normen en waarden

Het bestuur van zaalvoetbalvereniging Tigers vindt goede omgangsnormen en een goede sfeer, kortweg Normen en Waarden binnen en buiten de eigen vereniging van groot belang. De hierna genoemde missie kan naar de mening van het bestuur dan ook alleen slagen wanneer Normen en Waarden een wezenlijk onderdeel van de sportbeleving zijn. Respect voor elkaar, de arbitrage en de tegenstanders is daarvoor een eerste vereiste. Ook de ontmoediging van alcohol – en drugsgebruik behoort tot de normen en waarden binnen de vereniging. In samenwerking met de gemeente, collega sportbesturen en andere betrokken (welzijn)instellingen zal het beleid verder worden ingevuld. De volwassen leden van de vereniging dienen hierbij het voorbeeld te geven, waardoor ze ook de jeugdleiding indirect ondersteunen in hun taak om onder meer een groeiend besef van normen en waarden aan de jeugdleden mee te geven.

Onze missie

 De zaalvoetbal vereniging Tigers is een zaalvoetbalvereniging met grote aantrekkingskracht. Zij onderscheidt zich door technisch verzorgd voetbal. De vereniging wil de mogelijkheid bieden tot prestatie en recreatie voor zowel jeugd als senioren alsmede dames. Het succes van de vereniging wordt mede bepaald door enthousiaste vrijwilligers, waarbij een financieel gezonde basis steeds voor ogen wordt gehouden.

Clubsfeer en clubcultuur

Tigers Roermond wil een vereniging zijn waar het aangenaam vertoeven is. Plezier, gezelligheid en respect zijn daarbij de sleutelwoorden. Tigers Roermond hecht veel waarde aan goede omgangsvormen en een goede sfeer. Daartoe is een ‘normen en waarden’ kader opgesteld, waarin wordt aangegeven wat er van de leden wordt verwacht. Tigers Roermond streeft niet alleen goed gedrag na zowel in als rond de zaal, maar stelt dit zelfs als voorwaarde aan allen die zich binnen de vereniging (wensen te) bewegen. De wijze waarop spelers, trainers, leiders, bestuursleden, niet-spelende leden, donateurs, vrijwilligers én supporters zich namens Tigers Roermond manifesteren is bepalend voor de uitstraling van de vereniging.

Selectie Heren teams

Na jaren een kleine rol te hebben gespeeld op het Toernooi niveau wil Tigers Roermond op termijn een solide midden motor worden op het hoogste niveau. Tigers Roermond is bezig aan haar zevende seizoen in de eredivisie. Tigers Roermond wil zichzelf permanent profileren als een vereniging die op het hoogste niveau speelt met het streven om bovenaan in het linkerrijtje te eindigen. Eind 2023 stond Tigers Roermond eerste in de ranking. Dit willen we behouden.


Het eerste elftal is het vlaggenschip van de vereniging. Zonder de plaatselijke voorbeeldfunctie van de vereniging uit het oog te verliezen moet de focus van de vereniging liggen op het zoveel mogelijk faciliteren en ondersteunen van een zo goed mogelijke prestatie van het eerste elftal. Het eerste elftal wil zich blijven profileren als een solide play-off kandidaat op het hoogste niveau, waarbij elk seizoen als doelstelling moet gelden een eindnotering bovenaan het zogenaamde linkerrijtje van de eredivisie. Er is vanuit het bestuur een aantal randvoorwaarden gesteld aan deze doelstelling. De belangrijkste zijn dat Tigers Roermond geen vergoedingen of wedstrijdpremies betaald aan spelers en dat de selectie voornamelijk bestaat uit spelers afkomstig uit de gemeente Roermond. Om de doelstelling te realiseren gelden de volgende voorwaarden: Voor het eerste team moet idealiter een topsportomgeving worden gecreëerd. Elk initiatief daartoe wordt door het bestuur aangemoedigd. Het eerste team moet bestaan uit minimaal 12 spelers, 2 keepers, een gediplomeerde coach en assistent en een keeperstrainer. De assistent heeft bij voorkeur ook het hoogst haalbare diploma. De wedstrijdstaf bestaat daarnaast standaard uit een verzorger en een teambegeleider.

VISIE JEUGDAFDELING

De jeugdafdeling richt zich primair op de uiteindelijke instroom van jeugdspelers naar Tigers Roermond selectieteams. Om die reden is ervoor gekozen de jeugdafdeling onderdeel te laten uitmaken van de coördinator selectie. Doel van de jeugdafdeling is om die faciliteiten aan jeugdleden te bieden waarmee Tigers Roermond aantrekkelijk is en blijft voor jeugdige voetballers. Dit is een basisvereiste voor de benodigde instroom van nieuwe jeugdleden en de verwerving evenals het behoud van sponsors. Voor de prestatieve jeugd geldt dat voor een maximaal aantal talentvolle jeugdspelers de kans moet worden gecreëerd om te kunnen deelnemen aan de jeugdopleiding. Daarnaast is ook de begeleiding van jeugdspelers die uit de selecties van de BVO’s vallen een belangrijk aandachtsgebied voor deze afdeling, zodat de binding met de vereniging ontstaat en behouden blijft. De geweldige accommodatie die zorgt voor de juiste beschikbaarheid van zaalruimte bestaat het jeugdzaalvoetbal voornamelijk uit prestatieve jeugdelftallen.

Tigers Roermond werft leden vanuit de gemeente Roermond, vooral uit de buurt de Donderberg. Tigers Roermond streeft naar een topsportcultuur waar de stad Roermond trots op kan zijn. Tigers Roermond zorgt voor een geweldige doorstroom voor de eerste en tweede teams. Gekeken naar de huidige selectie is meer dan 80% vanuit de eigen jeugd. Het streven is ook minimaal 70%. Het belangrijkste is dat het overgrote deel van de spelers uit de gemeente Roermond zijn.